Beethoven

Upečatljivo,a osjećajno. Moćno, a sofisticirano. Spoj nespojivog je parola Beethoven kolekcije.