Površinske obrade

Često se zaboravlja da pod predstavlja ne samo prvu vizuelnu komunikaciju nakon ulaska u prostor, nego i taktilnu, što je kod nekih obrada veoma važno. Pored brušenja Četkanje je poseban tip obrade poda kojim se specijalnim metalnim četkama iščetkavaju mekani delovi drveta i naglašava se struktura drveta, odnosno ističu se godovi i prirodnost drveta. Oborene ivice imaju dodatnu estetsku i praktičnu funkciju. Pored četkanja, još jedna „reljefna“ obrada je veoma popularna – ručno hoblovanje. Manifistuje se u vidu manjih ili većih talasa na površini parketa koji se osećaju čak i u obući.

Posebno interesantna obrada je narezivanje i dimljenje koje se postiže na nekoliko načina sa različitim bojama, namernim mehaničkim oštećenjima kako bi se stekao utisak pohabanosti, čak se može postići i efekat crvotočine u drvetu.

BRUŠENJE

ČETKANJE

NAREZIVANJE

RUČNO HOBLANJE

DIMLJENJE