Kusama

Uzdizanje običnog na nivo i u svrhu umjetnosti možemo uporediti sa Kusama kolekcijom, čiji je izgled priča sama za sebe.