Munch

Izražavanje unutrašnjeg duha kroz izgled prostora u kojem boravimo predstavlja “Vrisak” naših želja, a Munch kolekcija se uklapa u sve stilove na skali od Vedrog duha do Tihog melanholika.